euzg2020 eu2020

Grad u koji se rado dolazi

Standardima koji prate potrebe žitelja grada koji su istovremeno prilagođeni kako turistima tako i poslovnim partnerima, Zagreb je srednjoeuropska oaza za sve one koji žele ugodno živjeti, pametno ulagati, ali i one koji žele zaviriti u njegovu bogatu povijest i otkriti brojne priče i doživljaje koje nudi.

Iznimna gostoljubivost građana, bogata kulturna i turistička ponuda razlog su proglašenja Grada Zagreba najboljom adventskom destinacijom u Europi čak tri godine zaredom. Osim najljepšeg adventskog doživljaja, čarolija grada može se doživjeti i tijekom cijele godine; u zelenim parkovima i zagrebačkim jezerima, šumovitim padinama Medvednice, fontanama i spomenicima, alejama cvijeća, trgovima, ulicama i istraživanju svih tajnovitih kutaka grada koji će osvojiti svačije srce.

Grad Zagreb jedan je od socijalno najosjetljivijih gradova u Republici Hrvatskoj koji svojim građanima pruža sigurnost i bolji životni standard kroz mnogobrojne socijalne mjere i brigu o osobama s invaliditetom, umirovljenicima, djeci i obitelji te studentima uz aktivnu potporu socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga.

Zagreb je i sjedište Hrvatskoga Sabora, Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske.

Ustrojstvo Grada

Grad Zagreb obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije, te je nadležan i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a koje obavljaju upravna tijela Grada Zagreba.

Tijela Grada Zagreba:

Gradska skupština kao predstavničko tijelo

Gradska skupština Grada Zagreba predstavničko je tijelo građana koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Zagreba. Vijećnike Gradske skupštine biraju građani na neposrednim izborima. 

Gradonačelnik kao izvršno tijelo 
Gradonačelnik Grada Zagreba predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu. Gradonačelnika i njegova dva zamjenika biraju građani na neposrednim izborima. Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela ustrojeno je 12 gradska ureda, 1 gradski zavod i 3 stručne službe.

Mjesnu samoupravu u Gradu Zagrebu čini 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora posredstvom kojih građani, putem svojih izravno izabranih predstavnika u njihovim vijećima, sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji utječu na njihov svakodnevni život i rad u užim lokalnim zajednicama. Vijeća gradskih četvrti aktivno sudjeluju u upravljanju Gradom od 2001. i otad, iz godine u godinu, sve značajnije doprinose zadovoljavanju komunalnih i drugih zajedničkih potreba građana, posebice sve uspješnijim planiranjem i provedbom malih komunalnih akcija. Od 2009. tim aktivnostima svoj značajan doprinos daju i vijeća mjesnih odbora.

Stanovništvo i
demografske mjere

Temeljni cilj Grada Zagreba je omogućiti siguran i kvalitetan život svojim građanima, a posebno mladima, obiteljima, umirovljenicima i socijalno osjetljivom dijelu stanovništva. Unazad nekoliko godina Zagreb bilježi konstantan demografski rast koji je rezultat poticajnih demografskih mjera.

Grad Zagreb predstavlja multikulturalno središte Republike Hrvatske na čijem području tradicionalno prebivaju stanovnici različitih etničkih, kulturnih i vjerskih obilježja i opredjeljenja koji, na poseban i nenadomjestiv način, pridonose bogatstvu i raznolikosti zagrebačkoga gospodarskog, političkog, kulturnog i svekolikoga drugog života.

Grad Zagreb štiti, unapređuje i promiče ljudska prava, socijalnu zaštitu i participaciju građana u svakodnevnom životu. U skladu s tim, neki od ciljeva su: poboljšanje ravnopravnosti spolova u javnom životu i obitelji, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, zaštita prava spolnih, rasnih, nacionalnih, vjerskih i drugih manjina te istovremeno unapređivanje njihovih prava i sloboda. Pri tome, potiče se i razvoj civilnog društva i prava na slobodu udruživanja različitih aktera koji zastupaju potrebe i interese pojedinih skupina građana u lokalnoj zajednici.