euzg2020 eu2020

Socijalna zaštita

Zagreb je grad koji njeguje i potiče izvrsnost u svakom segmentu funkcioniranja, a posebice na području obrazovanja i socijalne zaštite gdje su postignuti visoki standardi skrbi o svojim sugrađanima.

Kao jedan od socijalno najosjetljivijih gradova u Republici Hrvatskoj velika pažnja posvećuje se socijalnoj skrbi, osiguravanju prava, pomoći i zaštiti onih koji su se zbog različitih životnih okolnosti našli u potrebi. Grad Zagreb dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi.

Kontinuirano se prate potrebe građana te se kreiraju mjere koje uključuju konkretne pomoći u naravi, prehrani, novčane pomoći, smještaj te druge socijalne usluge čime su obuhvaćene sve dobne skupine naših sugrađana, od novorođene djece do osoba starije životne dobi, osoba s invaliditetom, žrtava nasilja i drugih marginaliziranih skupina pri čemu nerijetko osiguravamo nadstandard prava i usluga.

U značajnoj mjeri koristi se mogućnost povlačenja sredstava putem projekata koji se prijavljuju na Europski socijalni fond kao i na programe Europske unije u partnerstvu s udrugama i ustanovama s područja Grada Zagreba kao i drugim jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i udrugama iz drugih država.
Odgoj
Po brojnosti odgojno-obrazovnih ustanova kao i raznolikosti usluga i programa Grad Zagreb pruža brojne mogućnosti za djecu i mlade, kao i one koji se žele educirati kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja. O kvaliteti obrazovnih institucija svjedoči i činjenica da učenici i studenti grada Zagreba redovito osvajaju nagrade na regionalnim i državnim natjecanjima, posebice iz područja multimedija i IT-a te matematičkih znanosti. Grad nudi širok spektar predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na francuskom, engleskom i njemačkom jeziku na bazi različitih nacionalnih kurikuluma (hrvatskog, njemačkog, francuskog, britanskog i američkog) kao i međunarodne certificirane programe kao što su International Baccalaureate (IBMYP), Middle Years Program (IBMYP) i Primary Years Program (PYP), Cambridge Secondary Program (IGCSE) i Cambridge Advanced (CAE) programi.
Obrazovanje
Sveučilište u Zagrebu najstarije je i najveće te u akademskom i istraživačkom smislu vodeće sveučilište u Republici Hrvatskoj koje nudi širok spektar sveobuhvatnog visokoškolskog obrazovanja u biomedicinskom, biotehničkom, društveno-humanističkom, prirodoslovnom, tehničkom i umjetničkom području. Ono ima posebnu ulogu i odgovornost u očuvanju i unaprjeđenju nacionalnoga znanstvenog, intelektualnog i kulturnog naslijeđa te u jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti. Zagreb istovremeno nudi i vrlo širok spektar veleučilišta, kao i privatnih visokoškolskih ustanova.