euzg2020 eu2020

Zdravstvo

Grad Zagreb ima dugu zdravstvenu tradiciju i zdravstvenu službu razvijenu na najvišoj razini pri čemu je temeljni cilj opće prihvaćanje koncepta „Zdravlje za sve“, odnosno, osiguravanje sveobuhvatne medicinske pomoći i liječenja svakog građanina. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja u Gradu Zagrebu osigurava se kroz tri razine zdravstvene zaštite (primarnom, sekundarnom i tercijarnom) koje su međusobno povezane stručnom i znanstvenom suradnjom.
S obzirom na to da je razvoj lokalne zajednice ponajprije okrenut unaprjeđivanju kvalitete zdravlja, Grad Zagreb je pokrenuo i provodi niz programa i projekata s ciljem poboljšanja kvalitete života, očuvanja i unaprjeđenja zdravlja svojih građana, a ona se odnose na područja promicanja zdravlja, prevencije, rane dijagnostike, liječenja i rehabilitacije.
Strategija „Zdravlje za sve“ temelji se na trajnom cilju postizanja punog potencijala zdravlja za sve pri čemu je najvažnije unaprijediti i očuvati zdravlje tijekom cjelokupnog ljudskog života te smanjiti učestalost vodećih bolesti i ozljeda današnjice.
Grad Zagreb sudjeluje i u projektu „Zdravi gradovi“ Svjetske zdravstvene organizacije, što je značajan poticaj razvoju upravo u smjeru unaprjeđivanja i zaštite čovjekova okoliša, poticanju zdravog načina života i zdravim odnosima među ljudima u gradu, reorijentaciji zdravstvene službe prema preventivnoj medicini i unaprjeđivanju zdravlja – jednom riječju, prema društvenoj politici zdravlja.
 
Sport
Nositelj sportskih aktivnosti Grada Zagreba je Sportski savez Grada Zagreba koji potiče, promiče i razvija politiku unapređenja sportske djelatnosti. Razvoj zagrebačkog sporta temelji se na uključivanju u sport što većeg broja građana, kao aktivnih korisnika sportskih programa, razvoju mladih sportaša i stvaranju kontinuiteta vrhunskih sportskih dometa.
Rekreacija
Talentiranim sportašima, a posebno nositeljima gradske i nacionalne kvalitete sporta, nastoji se osigurati što bolje uvjete za sportske pripreme za nastupe na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Jednako tako, ističu se i aktivnosti usmjerene prema osiguravanju što boljih uvjeta za razvoj i unaprjeđenje sporta osoba s invaliditetom i sporta gluhih. Zbog toga, Grad Zagreb u svom vlasništvu obuhvaća 162 sportska objekta na kojima ova brojna sportska populacija provodi svoj široki program. Uz to, zagrebački sportski objekti poprišta su velikih sportskih priredbi svjetskoga značaja.
Osim tradicijom i razvijenošću, zagrebački sport može se pohvaliti i rezultatima koji se ogledaju u činjenici da najveći dio hrvatskih sportskih odličja osvojenih na međunarodnim natjecanjima pripada zagrebačkom sportu. Uz organizirane natjecateljske sportske aktivnosti, Grad Zagreb organizira i mnoštvo različitih sportsko-rekreacijskih aktivnosti među kojima su: „Sport za sve“, „Svjetski dan pješačenja“, Zagrebački maraton i mnoge druge.
 
Sport u brojkama: Sportski savez Grada Zagreba i 71 udružena članica, od čega 61 savez, šest pridruženih članica i tri privremene članice; oko 800 klubova i 20-ak strukovnih sportskih udruga; 18.500 djelatnih sportaša seniora, 40.000 sportaša mlađeg uzrasta i još 50.000 rekreativaca; 162 sportska objekta te oko 1.100 udruga, trgovačkih društava i ustanova koji okupljaju brojne članove i provode različite sportske programe i aktivnosti.
 
Biciklizam
Brz i povoljan prijevoz do željenoga odredišta na kratke (ali, i na duge) staze, zdrava tjelovježba, ekološki prihvatljivo rješenje, sportska aktivnost i izvrsna rekreacija - sve to nudi biciklizam. Biciklizam postaje sve popularniji sport, a nizom projekata Grad Zagreb u posljednjih nekoliko godina intenzivno ulaže u biciklističku infrastrukturu te potiče građane, ali i turiste, na što češće korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva.
U gradu Zagrebu biciklistički promet postaje sve važniji, a pogotovo u današnje doba zagađenja i velikog broja automobila koji stvaraju gužvu u prometu. Biciklistima nastojimo osigurati slobodno kretanje kroz grad, pratimo trendove, širimo mrežu biciklističkih staza, gradimo kulturu biciklizma.

Brošura >