euzg2020 eu2020

Poljoprivreda

Stoljetne šume pokrivaju gotovo trećinu ukupne površine Grada Zagreba te su kao rijetko gdje autohtone i prirodne strukture dobro očuvane i svojevrsne gradske oaze. U području poljoprivrede i ruralnog prostora, Grad Zagreb provodi lokalnu poljoprivrednu politiku održivog razvoja u bližem i u širem okruženju koja u obzir uzima ulogu Zagreba kao tržišnog centra i sve njegove prirodne uvjete koji određuju prioritetna područja za poljoprivredne proizvodne grane.
Šumarstvo
Projekt „Gradski vrtovi“ – uređenje i opremanje obradivog zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba odlično je prihvaćen, a smisao je da se dio obradivog zemljišta daje na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane (povrće i jagodasto voće), začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Projekt predstavlja pozitivan primjer održivog korištenja gradskog zemljišta kojim se može unaprijediti kvaliteta života građana u socijalnom, zdravstvenom, ekonomskom i ekološkom smislu. Gradski vrtovi omogućuju dostupnost zdrave hrane i poboljšavaju kućni proračun građana, doprinose očuvanju zdravije okoline, očuvanju bio-raznolikosti, ekološke svijesti građana, povezivanju s prirodom, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena i promoviranju zdravog stila života kao i razvoju partnerstva Grada Zagreba s građanima.
Ruralna infrastruktura koja se nalazi u neposrednoj blizini urbanoga dijela grada ogroman je potencijal za odmak gradskog stanovništva od gužve, buke i stresa, užurbanog gradskog života i u kojima se može naći mir, zelenilo, čisti i svježi zrak. Najvrjedniji dragulj su zagrebačke šume koje su opstale stoljećima te imaju kao rijetko gdje dobro očuvanu i raspoređenu autohtonu i prirodnu strukturu čime predstavljaju svojevrsnu oazu u gradskim uvjetima.
S obzirom na jedinstveni spoj urbanog i ruralnog, Grad Zagreb se može pohvaliti i razvojem ruralnog turizma koji uključuje posjet parkovima prirode te ostaloj baštini u ruralnome prostoru, panoramske vožnje, uživanje u ruralnome krajoliku i boravak u turističkim seljačkim gospodarstvima.
 
Briga o životinjama
Stotinjak tisuća kućnih ljubimaca u Zagrebu dovoljan je razlog da Grad Zagreb provodi odgovornu i osjetljivu politiku zaštite i skrbi o životinjama pri čemu posebno uređuje uvjete i načine držanja kućnih ljubimaca, donosi pravila o držanju domaćih životinja i osigurava rad higijeničarske službe. U skladu s time, posebna pozornost posvećuje se napuštenim, izgubljenim, ranjenim i zlostavljanim životinjama kojima se zaštita i skrb osigurava u
 Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba (Dumovec) i Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

"Zagreb u brojkama" >